FAQ'S

MITÄ STANDARDEJA SOVELLETAAN?

Sähköasennuslaitteiden rasioita, koteloita ja koteloiden osia koskevat standardit ovat seuraavat:

  • DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
  • DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)
  • DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

DIN EN 60670-1

Standardia DIN EN 60670-1, VDE 0606-1 sovelletaan kotitalouksiin ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitettuihin kotitalouksien ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitettuihin kotitalouksien ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin sisätiloissa tai ulkona tarkoitettuihin nimellisjännitteeltään enintään 1000 voltin vaihtojännitteisiin ja 1500 voltin tasajännitteisiin sähköasennuslaitteisiin tarkoitettuihin rasioihin, kotelointeihin ja niiden osiin.

DIN EN 61439-1

“Standardi IEC 61439 (…) ja kansalliset standardit DIN EN 61439, SN EN 61439, ÖVE/ÖNORM EN 61439“. saksankielisellä alueella, käsittelee pienjännitekytkinlaitteiden turvallisuusvaatimuksia. Se koskee muun muassa rakennusten ja teollisuussovellusten sähkönjakelua. (…) Uudessa standardisarjassa EN (IEC) 61439 määritellään selkeät säännöt pienjännitekytkinlaitteille ja ohjauslaitteiden kokoonpanoille (SK). Siinä määritellään sähkölaitteita koskevat turvallisuusvaatimukset suunnittelijoille, järjestelmien rakentajille, sähköasentajille ja loppuasiakkaille, jotta henkilöiden ja järjestelmien suojelutavoitteet sähköasennuksissa täyttyvät.” (Wikipedia: 30.01.2020, https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_61439)

DIN EN 62208

“Tätä standardia sovelletaan tyhjiin koteloihin, jotka kotelon valmistaja toimittaa ennen kuin kytkinlaitekokoonpanon valmistaja asentaa laitteet.
Siinä määritellään termit, luokitukset, tunnusmerkit ja testausvaatimukset koteloille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi IEC 61439 -sarjan standardien mukaisten kytkinlaitteiden kanssa, joiden nimellisjännite on enintään 1 000 V AC tai 1 500 V DC, yleiseen sisä- tai ulkokäyttöön.”

(VDE-Verlag, 29.01.2020: https://www.vde-verlag.de/normen/0660171/din-en-62208-vde-0660-511-2012-06.html)