VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VILKA STANDARDER ÄR TILLÄMPLIGA?

De relevanta standarderna för lådor, höljen och delar av höljen för elektrisk installationsutrustning är följande:

  • DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
  • DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)
  • DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

DIN EN 60670-1

Standarden DIN EN 60670-1, VDE 0606-1 gäller för lådor, höljen och delar av höljen för elektrisk installationsutrustning med en nominell spänning på högst 1000 V AC och 1500 V DC som är avsedd för hushållsinstallationer och liknande fasta elektriska installationer inomhus eller utomhus.

DIN EN 61439-1

”Standarden IEC 61439 (…) och de nationella standarderna DIN EN 61439, SN EN 61439, ÖVE/ÖNORM EN 61439. i det tysktalande området, behandlar säkerhetsrelaterade krav för lågspänningsställverk. Det handlar bland annat om eldistribution i byggnader och industriella tillämpningar. (…) Den nya standarden EN (IEC) 61439 definierar tydliga regler för lågspänningsställverk och kontrollutrustning (SK). Den specificerar säkerhetskraven för elektrisk utrustning för planerare, systemtillverkare, elinstallatörer och slutkunder för att uppfylla skyddsmålen för personer och system i elektriska installationer.” (Wikipedia: 30.01.2020, https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_61439)

DIN EN 62208

„Diese Norm gilt für Leergehäuse, wie sie vom Gehäusehersteller geliefert werden, bevor Betriebsmittel durch den Hersteller der Schaltgerätekombination eingebaut werden.”Denna standard gäller för tomma höljen som levereras av höljetillverkaren innan utrustningen installeras av tillverkaren av kopplingsaggregatet.
Den specificerar termer, klassificeringar, särskiljande egenskaper och provningskrav för höljen som är avsedda för användning med t.ex. kopplingsaggregat som uppfyller standarderna i IEC 61439-serien med en nominell spänning som inte överstiger 1 000 V växelström eller 1 500 V likström, för allmän användning inomhus eller utomhus.”

(VDE-Verlag, 29.01.2020: https://www.vde-verlag.de/normen/0660171/din-en-62208-vde-0660-511-2012-06.html)