Yleiset ehdot ja asiakastiedot

I. Yleiset ehdot

§ 1 Perussäännökset

(1) Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana(Breuell Ingenieurbüro GmbH) verkkosivuston kautta.
Sulje verkkosivusto www.boxexpert.de. Jollei toisin sovita, käyttämiesi tietojen sisällyttäminen on seuraavanlaista
omat ehdot.

(2) Seuraavissa säännöksissä tarkoitetulla kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, joita varten
ei voida katsoa johtuvan pääasiassa heidän kaupallisesta tai itsenäisestä ammatillisesta toiminnastaan. Jokainen yrittäjä on
luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilöyhtiö, joka tehdessään oikeustoimen harjoittaessaan liiketoimintaa
itsenäinen ammatillinen tai kaupallinen toiminta.

§ 2 Sopimuksen tekeminen

(1) Sopimuksen kohteena on tavaroiden myynti.

(2) Sijoittamalla kyseisen tuotteen verkkosivustollemme annamme sinulle sitovan tarjouksen tuotteen ostamisesta.
Sopimuksen tekeminen verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta kohteen kuvauksessa määritellyin ehdoin.

(3) Sopimus tehdään verkkokauppakorijärjestelmän kautta seuraavasti:
Ostettavaksi tarkoitetut tavarat sijoitetaan ostoskoriin. Navigointipalkin vastaavaa painiketta voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin
Voit kutsua “ostoskorin” esiin ja tehdä muutoksia siellä milloin tahansa.
Kun olet napsauttanut “Kassalle” tai “Jatka tilausta” -painiketta (tai vastaavaa) ja syöttänyt henkilötietosi.
sekä maksu- ja toimitusehdot, tilauksen tiedot näytetään tilauksen yleiskatsauksena.

Jos käytät maksutapana pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), sinun tulee olla
joko verkkokauppamme tilauksen yleiskatsaussivulle tai pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolle.
välitetty.
Jos sinut ohjataan vastaavaan pikamaksujärjestelmään, tee asianmukainen valinta tai syötä tietosi siellä.
Lopuksi pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolla tai sen jälkeen, kun olet palannut verkkokauppaamme.
tilaustiedot näytetään tilauksen yleiskatsauksena.

Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on mahdollisuus tarkistaa tiedot tilauksen yleiskatsauksessa uudelleen, muuttaa niitä (myös kautta
Internet-selaimen “takaisin”-toiminto) tai peruuttaa tilauksen.
Lähettämällä tilauksen vastaavan painikkeen kautta (“tilaus maksullinen”, “osta” / “osta nyt”, “maksullinen”, “maksullinen”, “maksullinen”).
tilaus”, “maksa” / “maksa nyt” tai vastaava nimitys) ilmoitat oikeudellisesti sitovasti hyväksyväsi tarjouksen, jolla
sopimus on tehty.

(4) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemisen yhteydessä tarvittavien tietojen toimittaminen tapahtuu seuraavien välityksellä
Sähköposti osittain automatisoitu. Sinun on siis varmistettava, että meille antamaasi sähköpostiosoitetta on oikein, että sähköpostiosoite on oikein, että
Sähköpostiviestien vastaanotto on teknisesti varmistettu, eivätkä erityisesti SPAM-suodattimet estä sitä.

§ 3 Tarjottuja maksutapoja koskevat erityissopimukset

(1) Maksu SOFORTilla / välittömällä pankkisiirrolla
Jos maksutapa Sofort / Sofortüberweisung on valittu, maksu suoritetaan Sofort GmbH:n maksupalveluntarjoajan kautta.
(Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksa; “SOFORT”). Sofort GmbH on Klarna-konserniin kuuluva yritys (Klarna Bank AB
(publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi). SOFORT-maksutavan käyttämisen edellytyksenä on, että sinulla on
sinulla on tähän tarkoitukseen valtuutettu verkkopankkitili. Maksuprosessin aikana osana tilausta sinun on rekisteröidyttävä vastaavasti.
ja vahvista SOFORTin maksuohjeet. Pankkitiliäsi veloitetaan välittömästi lähettämisen jälkeen.
tilaus. Lisätietoja SOFORTista on osoitteessa https://www.klarna.com/sofort/.

§ 4 Pidätysoikeus, omistusoikeuden pidättäminen

(1) Voit käyttää pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se koskee samasta sopimussuhteesta johtuvia vaatimuksia.

(2) Tavarat pysyvät meidän omistuksessamme, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

(3) Jos olet yrittäjä, sovelletaan myös seuraavaa:
a) Pidätämme tavaran omistusoikeuden siihen asti, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat saatavat on kokonaisuudessaan maksettu.
Ennen varattujen tavaroiden omistusoikeuden siirtoa ei ole sallittua pantata tai luovuttaa niitä vakuudeksi.

b) Voit myydä tavarat edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa siirrät täten kaikki saatavasi, jotka ovat suuruudeltaan seuraavat
Asiakas siirtää meille kaikki oikeudet laskun summaan, jotka sinulle syntyvät jälleenmyynnistä; me hyväksymme siirron. Ne voidaan edelleen takavarikoida
vaatimuksen käsittely on sallittua. Jos et kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitasi asianmukaisesti, pidätämme oikeuden peruuttaa sopimuksen.
periä itse saatava.

c) Jos omistusoikeuden alainen tavara yhdistetään ja sekoitetaan, saamme yhteisomistusoikeuden uuteen tavaraan laskutusarvon suhteessa.
varattujen tavaroiden ja muiden jalostettujen tuotteiden välinen suhde jalostushetkellä.

d) Sitoudumme vapauttamaan arvopaperit, joihin meillä on oikeus, pyynnöstäsi siltä osin kuin arvopapereidemme realisoitava arvo ei ylitä arvopapereidemme arvoa.
vakuus ylittää vakuutena olevan saatavan yli 10 prosentilla. Me olemme vastuussa vapautettavien vakuuksien valinnasta.

§ 5 Takuu

(1) Lakisääteistä virhevastuuta sovelletaan.

(2) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tavaran täydellisyys, ilmeiset puutteet ja kuljetusvauriot välittömästi toimituksen jälkeen.
ja ilmoittamaan meille ja huolitsijalle mahdollisista valituksista mahdollisimman pian. Jos et noudata tätä, tällä ei ole mitään merkitystä.
Vaikutus lakisääteisiin takuuvaatimuksiin.

(3) Jos tavaran ominaisuus poikkeaa objektiivisista vaatimuksista, poikkeama katsotaan sovituksi vain, jos sinä
meidän sopimusilmoituksemme ja poikkeama oli nimenomaisesti ja erikseen sovittu osapuolten välillä.
sopijapuolten välillä.

(4) Jos olet yrittäjä, sovelletaan edellä mainituista takuusäännöksistä poiketen seuraavaa:

a) Ainoastaan omat määrittelymme ja valmistajan tuotekuvaus katsotaan sovituksi tavaran laaduksi, mutta ei
muu mainonta, julkiset myynninedistämistoimet ja valmistajan lausunnot.

b) Jos tuotteessa on vikoja, annamme harkintamme mukaan takuun korjaamalla tai toimittamalla sen jälkitoimituksena. Jos vikaa ei voida korjata,
voit harkintasi mukaan vaatia hinnanalennusta tai peruuttaa sopimuksen. Virheiden korjaaminen katsotaan tapahtuneeksi sen jälkeen, kun toinen virheellinen toinen
yritys katsotaan epäonnistuneeksi, ellei tavaran tai vian luonteesta tai muista olosuhteista muuta johdu.
muuten. Jos virheet korjataan, emme ole velvollisia vastaamaan tavaran kuljettamisesta kolmannelle osapuolelle aiheutuvista lisäkustannuksista.
muuhun paikkaan kuin suorituspaikkaan, jos lähetys ei vastaa tavaran käyttötarkoitusta.

c) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta. Lyhennettyä määräaikaa ei sovelleta:
– meistä johtuvasta tuottamuksellisesta vahingosta, joka aiheutuu henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen kohdistuvasta vahingosta, sekä tahallisesta vahingosta, joka on aiheutettu
tai muusta törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneesta vahingosta;
– siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet vian tai ottaneet vastuun tuotteen laadusta;
– kun on kyse tavaroista, joita on käytetty rakennuksessa tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat viallisia.
ovat aiheuttaneet;
– lakisääteisten takautumisvaatimusten osalta, joita sinulla on meitä kohtaan takuuoikeuksiin liittyen.

§ 6 Lainvalinta, suorituspaikka ja oikeuspaikka

(1) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin se on ristiriidassa lain pakottavien säännösten kanssa.
kuluttajan asuinpaikkana olevaa valtiota ei peruuteta (edullisuusperiaate).

(2) Kaikkien kanssamme solmituista liikesuhteista johtuvien palveluiden suorituspaikka ja oikeuspaikka on rekisteröity toimipaikkamme, paitsi jos sinä
ovat kuluttajia, vaan kauppiaita, julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä tai julkisoikeudellisia erityisrahastoja. Sama pätee,
jos sinulla ei ole yleistä asuinpaikkaa Saksassa tai EU:ssa tai jos asuinpaikkasi tai asuinpaikkasi on Saksassa tai EU:ssa korvausvaatimuksen esittämisajankohtana.
ei ole tiedossa, kun kanne nostetaan. Oikeus hakea muutosta myös toisen lakisääteisen oikeuspaikan tuomioistuimeen säilyy ennallaan.
koskemattomana.

(3) YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei nimenomaisesti sovelleta.

II Asiakastiedot

1. myyjän henkilöllisyys

Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Saksa
Puhelin: 04053809210
Sähköposti: info@boxexpert.de

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu:
Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa
https://ec.europa.eu/odr.

Emme ole halukkaita emmekä velvollisia osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajasovittelulautakunnissa.

2. tiedot sopimuksen tekemisestä

Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausvaihtoehdot toteutetaan seuraavien säännösten mukaisesti
Yleisten sopimusehtojemme määräykset “Sopimuksen tekeminen” (osa I.).

3. sopimuskieli, sopimustekstin tallennus

3.1. Sopimuskieli on saksa.

3.2. Emme tallenna sopimuksen koko tekstiä. Ennen kuin lähetät tilauksen verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta, voitte
sopimustiedot voidaan tulostaa selaimen tulostustoiminnolla tai tallentaa sähköisesti. Kun olemme vastaanottaneet tilauksen
tilaustiedot, etämyyntisopimusten osalta lain edellyttämät tiedot ja yleiset myyntiehdot.
Sopimusehdot lähetetään sinulle uudelleen sähköpostitse.

4. käytännesäännöt

4.1. Olemme noudattaneet Händlerbund Management AG:n laatukriteerejä, jotka ovat nähtävissä osoitteessa
osoitteessa: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2. Olemme noudattaneet Trusted Shops GmbH:n laatukriteerejä, jotka ovat nähtävissä osoitteessa
osoitteessa: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. tavaroiden tai palvelujen olennaiset ominaisuudet

Tavaroiden ja/tai palvelujen olennaiset ominaisuudet löytyvät asianomaisesta tarjouksesta.

6 Hinnat ja maksuehdot

6.1. Tarjouksissa mainitut hinnat sekä toimituskulut ovat kokonaishintoja. Niihin kuuluvat kaikki
Hintakomponentit sisältävät kaikki sovellettavat verot.

6.2. Toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Niihin pääsee käsiksi vastaavalla tavalla merkityn painikkeen kautta meidän
Internet-esiintyminen tai vastaava tarjous, näytetään erikseen tilausprosessin aikana, ja sinun on maksettava ne itse.
Asiakas vastaa lisäksi toimituskustannuksista, ellei maksuttomasta toimituksesta ole sovittu.

6.3. Jos toimitus tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, voi aiheutua lisäkustannuksia, joista emme ole vastuussa, kuten
Tullit, verot tai rahansiirtomaksut (pankkisiirto- tai valuuttakurssimaksut) ovat sinun vastuullasi.
ovat.

6.4. Sinun on maksettava kaikki varainsiirrosta aiheutuvat kulut (luottolaitosten perimät siirto- tai valuuttakurssimaksut) seuraavissa tapauksissa.
kun toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu on aloitettu Euroopan unionin ulkopuolella.
6.5. Käytettävissäsi olevat maksutavat on lueteltu verkkosivuillamme olevan vastaavan painikkeen alla.
tai esitetty vastaavassa tarjouksessa.

6.6. Jollei yksittäisten maksutyyppien osalta toisin määrätä, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät välittömästi maksettaviksi.
Maksun eräpäivä.

7. toimitusehdot

7.1. Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät vastaavasta osoitteesta.
painiketta verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa.

7.2. Jos olet kuluttaja, on laissa säädetty, että olet itse vastuussa vahingossa tapahtuvasta tavaroiden katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta.
myydyn tavaran lähetyksen aikana siirtyy sinulle vasta, kun tavara luovutetaan sinulle, riippumatta siitä, onko lähetys tapahtunut.
vakuutettu tai vakuuttamaton. Tätä ei sovelleta, jos olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota yrittäjä ei ole nimennyt, tai
on valtuuttanut muulla tavoin nimetyn henkilön suorittamaan siirron.

Jos olet yrittäjä, toimitus ja lähetys ovat omalla vastuullasi.

8. lakisääteinen virhevastuu

Vastuu virheistä määräytyy yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdan “Takuu” mukaisesti.
Nämä yleiset sopimusehdot ja asiakastiedot ovat Händlerbundin tietotekniikkaoikeuteen erikoistuneiden lakimiesten laatimia, ja ne ovat seuraavat
tarkistetaan jatkuvasti, että ne ovat lainmukaisia. Händlerbund Management AG takaa tekstien oikeusturvan ja on vastuussa, jos
varoituksista. Lisätietoja tästä on osoitteessa: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

viimeinen päivitys: 29.11.2023