Miten lämmönkestävyys määritetään?

LÄMMÖNKESTÄVYYTTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET

HEHKULANKATESTI

DIN EN 60695-2 / UL94

Underwriters Laboratoriesin UL94-määräyksessä on vahvistettu säännöt palamattomuustestin suorittamiselle, jossa muovien syttyvyys luokitellaan asteikon avulla.
DIN EN 60695-2:n mukaista hehkulankatestiä (DIN EN 60695-2-10 (2014-04): Palovaaran testaus - Osa 2-10: Hehkulankatestit - Hehkulankatestauslaitteet ja yleinen testausmenetelmä) käytetään kotelon testaamiseen palovaaran arvioimiseksi.
V-0V-1V-5
afterburning test after each firing< 10 s< 20 s< 30 s
Total burning time per set (10 Flaming)< 50 s< 250 s< 250 s
Afterburning time / afterglow after the 2nd flame< 30 s< 60 s< 60 s
Burn-up to the retaining clipnonono
cotton wool inflammationnonoyes