Hur bestäms värmebeständigheten?

FRÅGOR OM VÄRMEBESTÄNDIGHET

TEST AV GLÖDTRÅD

DIN EN 60695-2 / UL94

Underwriters Laboratories UL94-reglering har fastställt regler för att utföra ett test av obrännbarhet, som använder en skala för att klassificera plasters brännbarhet.
Glödtrådsprovning enligt DIN EN 60695-2 (DIN EN 60695-2-10 (2014-04): Provning av brandfara - Del 2-10: Glödtrådsprovning - Glödtrådsprovningsutrustning och allmän provningsmetod) används för att testa höljet för att bedöma brandfaran.
V-0V-1V-5
afterburning test after each firing< 10 s< 20 s< 30 s
Total burning time per set (10 Flaming)< 50 s< 250 s< 250 s
Afterburning time / afterglow after the 2nd flame< 30 s< 60 s< 60 s
Burn-up to the retaining clipnonono
cotton wool inflammationnonoyes