BOXEXPERT

FAQ'S RoHS, REACH & CE

REACH

Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

REACH – Regulation (EC) 1907/2006] jest europejskim rozporządzeniem w sprawie chemikaliów dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

REACH obowiązuje od 2007 r. i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednocześnie ma ona na celu zapewnienie swobodnego przepływu chemikaliów na rynku wewnętrznym oraz promowanie konkurencyjności i innowacji. REACH opiera się na zasadzie, że producenci, importerzy i dalsi użytkownicy biorą na siebie odpowiedzialność za swoje chemikalia. Muszą oni zapewnić, że produkowane i wprowadzane przez nich na rynek substancje chemiczne są wykorzystywane w sposób bezpieczny. Skrót “REACH” pochodzi od angielskiego tytułu rozporządzenia: Regulation on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Pharmacies. Rozporządzenie REACH jest uważane za jedno z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących chemikaliów na świecie”.

Conformité Européenne

Oznakowanie CE

Litery “CE” znajdują się na wielu produktach będących przedmiotem handlu na rozszerzonym rynku wewnętrznym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oznaczają one, że produkty sprzedawane w EOG zostały sprawdzone pod kątem zgodności z wysokimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Oznakowanie CE wspiera również uczciwą konkurencję, zobowiązując wszystkie firmy do przestrzegania tych samych zasad.
Umieszczając na produkcie oznakowanie CE, producent deklaruje, że produkt spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące oznakowania CE i może być sprzedawany na terenie całego EOG. Dotyczy to również produktów wytwarzanych w innych krajach i sprzedawanych w EOG.

RoHS

Ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych

Ogólnounijna dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) określa różne substancje chemiczne, które nie mogą być stosowane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W dniu 22 lipca 2019 r. “rozszerzona” dyrektywa RoHS wejdzie w życie w UE z nowymi zakazami stosowania substancji.

Następujące substancje są regulowane:

  • Ołów (PB)
  • Kadm (Cd)
  • Polibromowane bifenyle (PBB)
  • Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
  • Chrom sześciowartościowy
  • Rtęć (Hg)
  • ftalan butylobenzylowy (BBP)
  • Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
  • ftalan dibutylu (DBP)

Jednorodne materiały, które zawierają więcej niż 0,1 % masy każdej z wyżej wymienionych substancji (Cd 0,01 % masy), nie mogą być stosowane w urządzeniach elektrycznych w kategoriach urządzeń wymienionych w załączniku I do 2011/65/UE.
Te tak zwane limity de minimis uwzględniają fakt, że mogą występować bardzo małe ilości zanieczyszczeń, którym nie można zapobiec z technicznego punktu widzenia.

BOXEXPERT SUPPORT

Masz pytania?

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji za pośrednictwem czatu i formularza kontaktowego i chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

WYŚLIJ NAM SWOJĄ WIADOMOŚĆ

[contact-form-7 id="3934" title="popup contact form"]

DANE KONTAKTOWE

BOXEXPERT.DE
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Germany

+49 (0)40 53 80 92 10
+49 (0)40 53 80 92 86

Śledź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych i otrzymuj informacje o nowych produktach.