BOXEXPERT

FAQ'S RoHS, REACH & CE

REACH

Verordening inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van CHemische stoffen

De REACH – Verordening (EG) 1907/2006] is de Europese verordening betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

REACH is sinds 2007 van kracht en heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen. Tegelijkertijd beoogt zij het vrije verkeer van chemische stoffen op de interne markt te waarborgen en het concurrentievermogen en de innovatie te bevorderen. REACH is gebaseerd op het principe dat fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers de verantwoordelijkheid voor hun chemische stoffen op zich nemen. Zij moeten ervoor zorgen dat de chemische stoffen die zij produceren en op de markt brengen, veilig worden gebruikt. De afkorting “REACH” is afgeleid van de Engelse titel van de verordening: Verordening betreffende de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van CHemicals. De REACH-verordening wordt beschouwd als een van de strengste chemicaliënwetten ter wereld.

Conformité Européenne

CE-markering

De letters “CE” staan op veel producten die op de uitgebreide interne markt van de Europese Economische Ruimte (EER) worden verhandeld. Zij betekenen dat de producten die in de EER worden verkocht, zijn gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hoge normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De CE-markering ondersteunt ook eerlijke concurrentie door alle bedrijven te verplichten zich aan dezelfde regels te houden.
Door het aanbrengen van de CE-markering op een product verklaart een fabrikant dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen voor CE-markering en in de hele EER kan worden verkocht. Dit geldt ook voor producten die in andere landen worden vervaardigd en in de EER worden verkocht.

RoHS

Restriction of certain Hazardous Substances

De EU-wijde RoHS-richtlijn (Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) definieert verschillende chemische stoffen die niet mogen worden gebruikt in elektrische en elektronische apparatuur. Op 22 juli 2019 zal de “uitgebreide” RoHS-richtlijn in de EU in werking treden met nieuwe verboden op het gebruik van stoffen.

De volgende stoffen zijn gereguleerd:

  • Lood (PB)
  • Cadmium (Cd)
  • Polybroombifenylen (PBB)
  • Polybroomdifenylethers (PBDE)
  • Zeswaardig chroom
  • Kwik (Hg)
  • butylbenzylftalaat (BBP)
  • Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
  • dibutylftalaat (DBP)
  • dibutylftalaat (DBP)

Homogene materialen die meer dan 0,1 gewichtsprocent van elk van de bovengenoemde stoffen (Cd 0,01 gewichtsprocent) bevatten, mogen niet worden gebruikt in elektrische apparaten van de in bijlage I van 2011/65/EU vermelde toestelcategorieën.
Deze zogenaamde de minimis-grenzen houden rekening met het feit dat er mogelijk zeer kleine hoeveelheden onzuiverheden zijn die technisch niet te voorkomen zijn.

BOXEXPERT SUPPORT

Heb je vragen?

Onze medewerkers staan voor u klaar via de chat en het contactformulier en beantwoorden graag al uw vragen.

STUUR ONS UW BERICHT

[contact-form-7 id="3886" title="popup contact form"]

CONTACTGEGEVENS

BOXEXPERT.DE
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Germany

+49 (0)40 53 80 92 10
+49 (0)40 53 80 92 86

Volg ons op onze social media kanalen en laat u informeren over nieuwe producten.