TJÄNSTER

Individualisering och förfining av dina kapslingar

Under de senaste åren har andelen individualiserade kapslar ökat kraftigt. I dag möjliggör modern bearbetningsteknik efterbehandling även av små och medelstora mängder och erbjuder dessutom många nya möjligheter, särskilt när det gäller digitaltryck. Vårt omfattande tjänsteutbud omfattar en mängd olika mekaniska bearbetningsalternativ, montering och montering av höljen, märkning och till och med komplett specialutveckling från första början.

Professionellt arbete på högsta nivå och exakt genomförande av kundernas önskemål är grunden för en skräddarsydd kundupplevelse för oss. På följande sidor vill vi ge dig en inblick i våra möjligheter. Om du har några frågor om något av ämnena eller behöver mer information hjälper vi dig naturligtvis gärna när som helst.