INSTALLATION AV KOMPONENTER.

När du behöver nya kläder köper du inte bomull, du köper den färdiga skjortan. Varför skulle det vara annorlunda med bostäderna?

Från upphandling till installation och kabeldragning – hos BOXEXPERT får du inte bara ett hölje, vi erbjuder kompletta lösningar. Vi integrerar också enheter som du tillhandahåller i höljet i enlighet med din tekniska ritning. Vi ger dig gärna råd under planeringsfasen.

Spara tid och resurser genom att låta installera komponenterna internt. Dessutom undviker du kassationer under monteringen genom att låta BOXEXPERT utföra installationen av komponenterna. Dessutom förkortar du leveranskedjan och kan installera höljet direkt där det ska användas.

I samband med installation av komponenter utför vi följande arbeten:

Sondergehäuse für spezielle Anforderungen auf Anfrage konstruiert.
Schaltschrank mit eingebauten Komponenten direkt von Boxexpert.

Val och upphandling av komponenter

Våra tekniker kommer att diskutera med dig vilka komponenter som behövs för din tillämpning. Med hjälp av en omfattande databas med olika tillverkare hittar vi den lämpligaste lösningen för dig. Om du redan har valt komponenter tar vi över upphandlingsprocessen, vilket minimerar antalet olika leverantörer för dig.

Montering av ytterligare komponenter

Vi monterar gärna komponenter från externa leverantörer, t.ex. terminalblock, toppskena, strömförsörjningsenheter eller liknande enligt dina specifikationer. Vi monterar gärna komponenter från externa leverantörer, t.ex. terminalblock, toppskena, strömförsörjningsenheter eller liknande enligt dina specifikationer.

Schaltschrank für die Regelungstechnik und Steuerungstechnik, als Zählerschrank.
Gehäuse für Elektrotechnik und Elektroinstallation. Schaltschrank mit hoher IP Schutzart.

Ledningar enligt dina kretsscheman

Många av BOXEXPERT-kapslingarna, t.ex. Hanse-, St. Pauli– eller Michel-serien, har redan metrisk förstämpling för kabelgenomföring. I kombination med våra kabelgenomföringar kan anslutningskablar ledas ut ur höljet med hänsyn till den angivna skyddsgraden. BOXEXPERT kopplar ihop komponenterna inne i höljet enligt dina kretsscheman och, om nödvändigt, leder den monterade anslutningskabeln utåt, skyddad mot damm och vatten.

Anslutningsenhet

Om ström- eller dataledningar leds utåt via stickkontakter eller anslutningsuttag erbjuder BOXEXPERT montering av anslutningsledningarna med den stickkontakter som du har valt. Oavsett om de är pressade eller lödda, genom ett elektriskt test och slutdokumentation får du på begäran en plug & play-lösning från BOXEXPERT för att integrera ditt önskade hölje i den befintliga applikationen.

Verdrahtete Verteilerkästen mit Hoher Schutzart für die Elektroinstallation und Elektrotechnik.
Maschinenbau Wandschrank für den Schaltschrankbau.

Införande av knappar och elektromekaniska kopplingselement.

De kompakta kapslingarna i BOXEXPERT-serien Elbe eller Alster är särskilt lämpliga som driftskåp. BOXEXPERT utrustar höljet enligt din tekniska ritning med knappar, membrantangentbord och elektromekaniska kopplingselement, som antingen tillhandahålls av dig eller köps och installeras av oss.

Märkning av kablar och komponenter

Under monteringen av kablarna och komponenterna utför BOXEXPERT en tydlig märkning av respektive komponent och underlättar därmed den efterföljande operationen för dig, med hänsyn till säkerhetsaspekterna och en eventuell certifiering av den övergripande tillämpningen.

Die Gehäuse von Boxexpert können wir auch mittels Lasergravur beschriften
Gehäuse für Elektrotechnik und Elektroinstallation. Schaltschrank mit hoher IP Schutzart.

Testning och dokumentation av funktionaliteten

Installationen av ytterligare komponenter resulterar i ytterligare tester med avseende på säkerhet och funktionalitet. Om dessa komponenter installeras av BOXEXPERT utförs också en slutinspektion och detaljerad dokumentation av kapslingssystemet. Även systemkritiska punkter som elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) testas här. På så sätt är det möjligt att reagera i ett tidigt skede, t.ex. genom att använda skärmade kablar och EMC-kabelgenomföringar, redan innan detta påverkar ditt system. Omfattande dokumentation av funktioner, använda delar och respektive mätvärden ger dig den information som krävs för en eventuell certifiering av hela systemet.

Lagerhållning

Oavsett om det rör sig om ett obehandlat hölje eller ett heltäckande paket, ger våra experter dig gärna råd för att hitta den hölje-lösning som är rätt för dig och diskuterar nästa steg med dig.

Die Gehäuse von Boxexpert sind in der Regel sofort Lieferbar.

Leverans av färdiga för användning

Oavsett om det rör sig om ett obehandlat hölje eller ett heltäckande paket, ger våra experter dig gärna råd för att hitta den hölje-lösning som är rätt för dig och diskuterar nästa steg med dig.

BOXEXPERT SUPPORT

Har du frågor?

Vår personal kan nås via chatt eller via kontoblanketten och svarar gärna på dina frågor.

SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS

Name(Obligatoriskt)
Datenschutz akzeptieren(Obligatoriskt)

KONTAKTINFORMATION

BOXEXPERT.DE
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

040 53 80 92 255
040 53 80 92 86

Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.