Tryck

Information enligt § 5 i TMG:

BOXEXPERT.DE
Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg

Företrädd av:

Jan Schwonbeck

Kontakt:

Telefon: 040 / 538092 – 255
Fax: 040 / 538092 – 85
E-Mail: info@boxexpert.de

Registrera en post:

Inskrivning i handelsregistret.
Registreringsdomstol: Hamburg Local Court
Registernummer: HRB 29340

Försäljningsskatte-ID:

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt §27 a Mervärdesskattelagen:
DE 118642259

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7.1 TMG ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med de allmänna lagarna förblir oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort innehållet i fråga omedelbart.

Ansvar för länkar Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort innehållet i fråga omedelbart..

Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort innehållet i fråga omedelbart. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.