BOXEXPERT

FRÅGOR OM VÄSENTLIG INFORMATION

AKRYLNITRILBUTADIEN-STYROL-KOPOLYMER

ABS plast

Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (förkortat ABS) är termoplastiska terpolymerer där sidokedjor av styren-akrylnitrilsampolymer (SAN) är kovalent bundna till en polybutadienbaserad huvudkedja.

Följande standarder gäller ABS-plast:

  • DIN EN ISO 2580-1: Plaster – Formmassor av akrylnitrilbutadienstyren (ABS) – Del 1: Beteckningssystem och bas för specifikationer (ISO 2580-1:2002).
  • DIN EN ISO 2580-2: Plaster – Formmassor av akrylnitrilbutadien-styren (ABS) – Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 2580-2:2003).
POLYCARBONAT

PC-plast

Polykarbonater (förkortning PC) är termoplaster. De är formellt sett polyestrar av kolsyra.
Polykarbonater har vanligtvis en kristallithalt på mindre än 5 % och betraktas därför som amorfa. De kännetecknas av hög hållfasthet, slagtålighet, styvhet och hårdhet. Polykarbonater är också bra isolatorer mot elektrisk spänning.

SVART PLATTA

Stålplåt

Stålplåt kallas också svart plåt (DC01). Stålplåt är ett legerat stål som tillverkas genom kallvalsning eller varmvalsning. Så snart stålplåt utsätts för fukt eller blir våt börjar den snabbt oxidera. En ytterligare beläggning, t.ex. av polyester, förbättrar motståndskraften mot väder och vind.

ROSTFRITT STÅL

Stål

Stål är ett material som till stor del består av järn. Stål kan formas varmt eller kallt, så det kan valsas, böjas, dras och smidas.

Stål definieras ofta som en järn-kol-legering med en kolmassainnehåll på högst 2 %. Järn-kol-legeringar med högre kolhalt kallas gjutjärn och är inte plastiskt formbara, dvs. de kan inte smidas eller valsas. Förutom kol innehåller stål alltid rester av oönskad fosfor, svavel och vissa andra föroreningar. Vissa stålsorter innehåller ytterligare element som legerats specifikt för att förbättra stålets egenskaper. De avgörande faktorerna för stålets egenskaper är mängden medföljande och senare tillsatta legeringsämnen samt värmebehandlingsförhållandena.

ALU

Gjuten aluminium

BOXEXPERT aluminiumhöljen i Alster-serien är tillverkade av legeringen Al Si 12 och är korrosionsskyddade. När aluminium utsätts för syre bildar det ett tätt, fast häftande oxidskikt på ytan, vilket ger hög korrosionsbeständighet.
Se DIN 1725-2:1951-06: Aluminiumlegeringar -. Aluminiumgjutningslegeringar – Sand-, gravitations- och tryckgjutningslegeringar

BOXEXPERT SUPPORT

Har du frågor?

Vår personal kan nås via chatt eller via kontoblanketten och svarar gärna på dina frågor.

SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS

Name(Obligatoriskt)

KONTAKTINFORMATION

BOXEXPERT.DE
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

040 53 80 92 255
040 53 80 92 86

Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.