KVALITET SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR

VÅRT KRAV ÄR ATT DU SKA VARA NÖJD

BOXEXPERT står för de högsta standarderna inom kapslingsteknik och de högsta standarderna för vår egen kvalitet. Alla anställda uppfyller detta krav varje dag och tillämpar det med ett totalt engagemang. För när det gäller kontakt mellan människor är det viktigare än den teknik som levereras. Det är tillfredsställelsen som räknas. Och det är vår motivation. Varje dag på nytt.

En viktig standard för oss är certifieringen enligt DIN EN ISO9001, som BOXEXPERT har haft i många år och som kontrolleras varje år av TÜV. Det är ett viktigt villkor för att kunna visa våra kunder ett granskat ledningssystem med optimerade processflöden: Man kan lita på oss.

Dessutom har vi CE-försäkran om överensstämmelse för alla produkter, som utgör grunden för att släppa ut dem på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För många produktgrupper finns ytterligare certifikat för den amerikanska och kanadensiska marknaden (UL och CSA).

KÄLLA FAKTA

Tillförlitlighet

BOXEXPERT vill uppfylla kundernas högsta krav. Detaljerat utbildade medarbetare erbjuder pålitlig och kompetent rådgivning i alla frågor med en personlig kontaktperson för dig som kund.

Vi garanterar en pålitlig service från den första konsultationen, via offert och beställning till detaljerad service efter försäljningen. BOXEXPERT finns alltid där för dig.

Snabba lösningar

Har du bråttom och behöver ett snabbt genomförande för ditt projekt? BOXEXPERT förbereder individuella erbjudanden för dig med kort varsel och hjälper dig att genomföra brådskande projekt snabbt. Din kontaktperson kommer att ge dig råd om detta och skicka dig ett individuellt erbjudande utan dröjsmål.

BOXEXPERT:s krav är att slutföra en beställning snabbt och till din fulla belåtenhet. Vår personal är redo att hjälpa dig med råd och stöd och ser fram emot din förfrågan.

Flexibilitet

Vi är medvetna om våra kunders höga krav och ställer oss flexibla för att uppfylla alla krav. Vi erbjuder flexibla lösningar för alla användningsområden och utvecklar ständigt våra produkter vidare.

Den snabba teknikutvecklingen och de ständigt ökande kraven på industri- och kapslingsteknik är utmaningar som vi gärna möter. Vi har en förmåga att hitta lösningar för nya segment och krav i blodet.

ISO 9001-certifiering