KONSTRUKTION AV STÄLLVERK

Elsystemets grundläggande funktionalitet

Växlar har stor betydelse för säkerheten, tillförlitligheten och flexibiliteten i ett elsystem. De används i elnätstationer i el- och industrianläggningar samt i kraftförsörjningssystem i byggnader, i kollektivtrafiksystem och till och med i fartyg.

Växlar har flera grundläggande funktioner:

 • Anordningar som skyddar mot överbelastning och kortslutning.
 • Hus med anordningar som distribuerar och kontrollerar den elektriska spänningen.
 • Säkerställa användarnas personliga säkerhet och systemets funktion.
 • Isolering av kretsar för säkert underhållsarbete.
 • Utföra kvalitativa eller kvantitativa mätningar av strömförsörjningen.

Växlar utgör noderna i hög-, medel- och lågspänningsnäten. Man skiljer mellan matare, utgående matare och kopplingar till andra nätverksnoder. Själva kraftdistributionen och grupperingen av belastningar eller konsumenter sker i ställverket.

Gehäusesysteme für den Schaltschrankbau von BOXEXPERT
Metallgehäuse für den Schaltschrankbau von BOXEXPERT

KRAV PÅ STÄLLVERK

 • Säkerställande av säker drift
 • Inkapsling, avskiljning och täckning av högspänningsförande delar (inomhus).
 • Möjlighet till frånkoppling och jordning vid underhållsarbete
 • Lätt att underhålla
 • Lågt utrymmesbehov
 • Långsiktig integritet hos kontaktförbindelserna
 • Begränsning av uppvärmning av spänningsförande delar
 • Vid utomhusinstallationer, ett omfattande jordningsnät och utrustning för åskskydd.
Maschinenbau Wandschrank für den Schaltschrankbau.

MODERN KAPSLINGSTEKNIK FÖR STÄLLVERK

Medan ställverk för lågspänning är placerade i vanliga rum i slutna skåp, är ställverk för mellanspänning ofta placerade i lämpliga ställverk i s.k. kopplingsceller, som är anslutna till varandra med s.k. samlingsskenor.

 

De enskilda komponenterna i ställverket och även de nödvändiga samlingsskenorna är inrymda i olika dimensionerade kontrollskåp. Kontrollskåpen har flera viktiga uppgifter här:

 • Skydd av enheterna och utrustningen inuti mot damm och fukt.
 • Skydd mot obehörig personal genom låsbara dörrar.
 • Dimensionell stabilitet hos styrskåpen även vid termisk påverkan.
 • Skydd mot deformation på grund av kontaktkrafter i rälskopplingarna.
 • EMC-skydd av känsliga mätinstrument
 • Skydd mot väderpåverkan för utomhusbruk

Tack vare BOXEXPERT-teamets mångåriga erfarenhet av konstruktion av ställverk kan vi erbjuda våra kunder inom denna sektor målinriktade lösningar och utforma dem individuellt för att uppfylla de krav som de behöver. Våra Treva- och Fleet-kapslingsserier erbjuder ett brett utbud av lösningar och kan monteras individuellt tack vare sin modulära konstruktion.

ANVÄNDARVÄNLIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

BOXEXPERT kapslingssystem är okomplicerade och lätta att använda tack vare sin konstruktion. BOXEXPERT står för högsta kvalitet. Vår moderna produktionsteknik i kombination med våra strikta kvalitetskontroller garanterar en tillförlitlig och homogen produktkvalitet.

Schaltschränke für den Schaltanlagenbau von BOXEXPERT.

Tillbehör och anpassning

Förutom de olika kapslingsserierna erbjuder BOXEXPERT helhetslösningar, t.ex. förmonterade och maskinbearbetade kapslingar, kabelgenomföringar och kabelgenomföringar för olika användningsområden. Även när det gäller automationstillämpningar som KNX-system, eller när det gäller EMC-kritiska tillämpningar, ger vår utbildade och kunniga personal dig omfattande och kompetenta råd.
BOXEXPERT SUPPORT

Har du frågor?

Vår personal kan nås via chatt eller via kontoblanketten och svarar gärna på dina frågor.

SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS

Name(Obligatoriskt)

KONTAKTINFORMATION

BOXEXPERT.DE
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

040 53 80 92 255
040 53 80 92 86

Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.