INSKRIPTION OCH GRAVYR

Individuell bokstavsskrivning, märkning och etikettering

På begäran kan vi leverera alla standardhöljen i ett anpassat och skräddarsytt utseende. Den visuella anpassningen till din företagsdesign kan uppnås genom att företagets logotyp, en individuell inskription, särskilda markeringar eller graveringar fästs. Baserat på dina specifikationer för efterföljande miljöförhållanden, önskade färger och utskriftsvolym samt materialen i det valda höljet används olika ytbehandlingsprocesser. I detalj erbjuder vi följande alternativ:

 • Digitaltryck
 • Screentryck
 • Tryckning med tryckkudde
 • Lasermärkning
 • Gravyr
 • Brist på
 • Pulverlackering
 • EMC-beläggning
Schaltschrank für die Regelungstechnik und Steuerungstechnik, als Zählerschrank.
Gehäuse mit Druckknöpfen für den Maschinenbau mit hoher IK Klasse

FÖRBEREDELSE FÖR YTBEHANDLING.

Bearbetning av ytorna på våra plast- och metallhöljen kräver en professionell förberedelse av materialen. Förbehandlingen omfattar följande steg:

 • Slipning: tjänar optiken, vid behov förberedelser för speciella processer, t.ex. screentryck.
 • Sandblästring: Skapande av en optimal yta, vid behov inkl. Fyllning
 • Rengöring: kemisk rengöring av höljen, avlägsnande av smutspartiklar och fett.
 • Korrosionsskydd: passivering av höljet eller applicering av ett korrosionsskydd.
 • Maskering: som förberedelse för målning, beläggning av de definierade ytorna.

DIGITALT TRYCK

Tidigare har tryckning eller märkning av industriella höljen vanligtvis utförts med hjälp av tampongtryck eller gravering. Dessa beprövade metoder har dock begränsningar när det gäller färgvariation, filigran representation och representation av färggradienter. Här kommer digitaltryck in i bilden, som i princip kan användas på alla typer av höljen. Med digitaltryck kan uttrycksfulla mönster, färgintensiva bilder och stora färgspektrum visas med låga initialkostnader. Den här tryckprocessen lämpar sig för prover, små serier eller till och med stora serier med varierande layouter.

Digitaltryck har dessutom den fördelen att man snabbt kan ändra på bilderna och att det inte finns några gränser för kundens extravaganta krav. Pragmatiska förklaringar eller instruktioner om hur man använder apparaterna kan också skrivas ut. Beroende på skrivarens storlek och storleken på kapslarna kan flera kapslar skrivas ut samtidigt. Corporate design på högsta nivå – digitaltryck sätter nya standarder här. Vi ger dig gärna råd och förverkligar dina idéer.

Die Gehäuse von Boxexpert können wir auch mittels Lasergravur beschriften
Gehäusesysteme für den Schaltschrankbau von BOXEXPERT

SCREENTRYCK

Screentryck är en tryckprocess där tryckfärgen trycks genom ett finmaskigt tyg på det material som ska tryckas med hjälp av en gummiskrapa. På de ställen i tyget där ingen färg ska tryckas enligt tryckbilden görs tygets masköppningar ogenomträngliga för färg med hjälp av en stencil. Med screentryck är det möjligt att trycka på många olika material. Dessutom kan både plana och böjda ytor skrivas ut.

En fördel med screentryck är att bläcket kan varieras genom att använda olika finmaskighet, så att man kan uppnå höga tjocklekar på bläckfilmen. Jämfört med andra utskriftsmetoder är dock utskriftshastigheten relativt låg och det finns tydliga begränsningar när det gäller mjuka färgövergångar och fotorealistiska representationer.

Har du frågor om screentrycksprocessen? Vi ger dig gärna råd och informerar dig om vårt utbud av tjänster på detta område.

TAMPONPRINT

Tryckkudde är en indirekt djuptrycksprocess där tryckfärgen överförs från tryckformen till substratet med hjälp av en elastisk kudde av silikongummi. Bläcket överförs till materialet genom att trycka på det i olika tjocklekar. Den tryckta bilden som ska överföras exponeras på en kliché med hjälp av en positivfilm (offsetfilm) eller även kallad mattfilm. Man skiljer mellan stålklichéer och plastklichéer. Med stålklichéer etsas den tryckta bilden in i stålytan. Stålklichéer används för återkommande tryckbilder i mycket stora mängder. Denna kliché tvättas bort efter exponering. Det resulterar i att den exponerade tryckbilden förblir inskjuten på klichéns yta. Förberedelserna för tryckningen är nu avslutade.

När klichén har monterats på maskinen sker den mekaniska tryckprocessen. I denna process rör sig tryckfärgen fram och tillbaka med hjälp av en skrapa av metall eller plast och sköljer över klichén med bläck. När du rör dig bakåt drar kniven bort färgen igen och lämnar den i fördjupningen. Tryckkudden lägger sig sedan på denna tryckform, lyfter sig igen och tar med sig bläcket till substratet. Där sjunker kudden ner, anpassar sig till formen och lämnar bläcket (tryckbilden) på höljet. I ett flerfärgstryck upprepas detta färgpass i ett andra pass med en annan färg.

Fördelen med denna utskriftsöverföring är att kudden är deformerbar, vilket gör det möjligt att skriva ut på böjda ytor (konvexa, konkava eller korniga). Tack vare sin elasticitet tar dynan formen av den kropp som ska tryckas och kan på så sätt överföra motivet på bästa sätt till substratet. Utskriftsbilden överförs till utskriftskroppen. Bläcköverföringen till substratet är nästan 100 % tack vare silikonoljan i kudden. Dessutom kan ett stort antal storlekar tryckas i ett stort antal färger.

Har du frågor om tampontryck? Vi ger dig gärna råd och informerar dig om våra alternativ.

Gehäuse mit Druckknöpfen für den Maschinenbau mit hoher IK Schutzklasselasse
Die Gehäuse von Boxexpert können wir auch mittels Lasergravur beschriften

LASERMÄRKNING

Förutom de konventionella graverings- och tryckprocesserna erbjuder BOXEXPERT även lasermärkning. Lasermärkning är inskrivning eller märkning av föremål med hjälp av en intensiv laserstråle. I motsats till lasertryck, där endast pigmenten på det tryckta materialet kontrolleras med en svag laserstråle, förändrar lasermärkning själva materialet som skrivs in. Processen och energiåtgången beror därför på materialet. Lasermarkeringar är vatten- och kladdfria och mycket hållbara. De kan skapas snabbt, automatiskt och individuellt, vilket är anledningen till att processen är populär för att numrera enskilda delar. Med hjälp av laserinskription finns det inga fler gränser för den kreativa friheten. Den här typen av ytbehandling är kostnadseffektiv och miljövänlig, eftersom inga extra verktyg behöver användas och inga tillsatser eller kemikalier behövs för att utföra den.

 

Processen kan användas för ständigt föränderliga märkningar och inskriptioner, t.ex. QR-koder, EAN-koder eller fortlöpande serienummer. En betydande skillnad för slutkunden är att laserinskriptionen är permanent och manipuleringssäker. Till skillnad från tryck eller klistermärken kan den inte avlägsnas och har en extrem livslängd även under aggressiva miljöförhållanden.

Lämpliga material: ABS, ASA+PC, PC, PA, PA GF, aluminium.

Har du frågor om lasermärkning eller behöver du mer information? BOXEXPERT-teamet står vid din sida med råd och stöd.

GRAVAR

Gravyr är en bearbetningsoperation som avlägsnar material lokalt från arbetsstycket. Målet är att skapa en ytstruktur som sticker ut mot bakgrunden genom att ta bort material. De intryckningar som skapas med de olika formerna av roterande verktyg kan dessutom fyllas med färgpasta och markeras visuellt. Gravering kan användas för att skapa bokstäver, illustrationer eller ramar på olika plast- eller metallsubstrat. Med hjälp av datorstyrda graveringsmaskiner kan olika vektorformat användas. Vektordata gör det möjligt att replikera graveringsmotiven utan förlust.
Graveringen av industriella höljen ger kunderna många fördelar, till exempel att motiven är permanenta och manipuleringssäkra, och att de tål även de största mekaniska stötarna.
Har du frågor om enskilda gravyrer? Vi ger dig gärna råd och informerar dig om vårt utbud av tjänster på detta område.

Schrankkombinationen für den Anlagenbauer und die Haustechnik von BOXEXPERT
Unsere Boxexpert Metallgehäuse können wir in Ihren Farben liefern

MÅLNING

Förutom de etiketterings- och tryckprocesser som presenterats hittills erbjuder BOXEXPERT även ytlackering. För att anpassa plast- eller metallhöljen ännu mer individuellt till ditt företags identitet kan de förädlas genom målning. För detta ändamål finns pulver- eller vätskelack som blandas exakt till definierade RAL- eller Pantone-färger med hjälp av en motsvarande blandningsenhet. Beroende på de definierade miljöförhållandena kan UV-stabiliserade lacker, antibakteriella lacker eller till och med ESD-lacker användas. Det finns olika glansnivåer, matta lacker och till och med metalliska eller soft-touch-effekter.
Om du är intresserad av en skräddarsydd lackering kan du kontakta oss direkt. Vi ser fram emot att förverkliga ditt projekt.

PULVERBELAGNING

Pulverlackering eller pulvermålning är en beläggningsprocess för våra metallhöljen där ett elektriskt ledande material beläggs med pulverfärg. En typisk beläggningslinje består av förbehandling av ytan (rengöring och/eller applicering av en konverteringsbeläggning), mellanliggande torkning, elektrostatisk beläggningszon och torktumlare. Arbetsstyckena transporteras genom ett transportsystem. De pulverlacker som används för pulverlackering består i allmänhet av torra, granulära partiklar som är mellan 1 och 100 µm stora. Kemiskt sett är de vanligtvis baserade på epoxi- eller polyesterhartser, i vissa fall även på polyamid (nylon), polyuretan, PVC eller akryl. Hybridsystem som innehåller både epoxi- och polyesterhartser som bindemedel är också vanliga.
Pulverlackering hos BOXEXPERT uppfyller oftast syftet att förbättra slag- och stöttåligheten och öka UV-stabiliteten. Flera hundra färger, olika glansnivåer och olika strukturer är tillgängliga.

Auch gemischte Farben sind auf Ihrem Metallgehäuse möglich.
Die Gebäudetechnik benötigt Wandgehäuse zur Steuerung von Heizungsanlagen.

EMV FÖRÅNGNING

Det blir allt viktigare att skydda de enheter som är installerade i höljet från elektromagnetiska störningar. Av utrymmesskäl måste känsliga kontroll- eller mätsystem ofta placeras nära de strålande komponenterna, vilket innebär att det är viktigt att skydda de interna komponenterna. Vid beläggning av plasthöljen med EMC-ledande lack appliceras ett elektriskt ledande skikt av koppar, nickel, grafit eller koppar metalliserat med silver på höljet. Alla ytor som inte ska beläggas maskas av före beläggningen. Företrädesvis används en UL-listad kopparbaserad EMC-ledande lack som har mycket goda dämpningsegenskaper och säkerställer hög elektromagnetisk absorption över ett brett frekvensområde. Skiktets avskärmande effekt beror direkt på skiktets arkmotstånd. Egenskaperna hos plasterna i de använda kapslarna ändras inte av EMC-beläggningen.
Vi erbjuder även alternativ för EMC-skärmning för våra aluminiumhöljen i Alster-serien. Även om avskärmningen på grund av materialet redan är betydligt högre än för plasthöljen kan störningar från höga frekvenser uppstå även här. Vi ger dig gärna detaljerade råd om de olika alternativen i denna fråga.

BOXEXPERT SUPPORT

Har du frågor?

Vår personal kan nås via chatt eller via kontoblanketten och svarar gärna på dina frågor.

SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS

Name(Obligatoriskt)

KONTAKTINFORMATION

BOXEXPERT.DE
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

040 53 80 92 255
040 53 80 92 86

Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.