TEKNIK FÖR MÄTNING, STYRNING OCH REGLERING

Innovativa förpackningar för din elektronik

Särskilda kapslingslösningar för automatiseringstillämpningar

Inom elektrotekniken blir mät- och reglerteknik allt viktigare. Dagens möjligheter att samla in mätdata gör det möjligt att få en mycket exakt uppfattning om process- och miljöförhållandena, vilket i sin tur är nödvändigt för komplexa automatiseringssteg. Detta samspel kan dock bara fungera om elektroniken är välförpackad, och BOXEXPERT har ett omfattande utbud av lösningar som är redo för detta.

Nästan all utrustning och alla system i industriella och privata miljöer innehåller I&C-aspekter, dvs. komponenter som innebär registrering av variabler, vidare bearbetning av dem och påverkan av system och deras beteende. Regleringen är i princip en kombination av en mätning (registrering av ett mätvärde) och behandling enligt en regleralgoritm (utmatning av ett manipulerat värde) beroende på ett förinställt värde (börvärde eller referensvariabel) med samtidig närvaro av störningsvariabler. En värmereglering kan t.ex. registrera den aktuella rumstemperaturen och jämföra den med specifikationen av en önskad temperatur och justera radiatortemperaturen utifrån detta på ett sådant sätt att den önskade rumstemperaturen ställs in, och detta i stort sett oberoende av befintliga störningsvariabler som t.ex. förändrade utomhustemperaturer eller solinstrålning. Om styr- och reglerteknik används på maskiner måste dessa uppfylla ramvillkoren i maskindirektivet i Tyskland.

Kraven på kapslingslösningar inom mät- och reglerteknik är mycket varierande. Den högsta prioriteringen är naturligtvis alltid skyddet av de komponenter som är inrymda i höljet. För detta ändamål är högsta möjliga skyddsklass och hög slagtålighet av enorm betydelse. Dessutom kan en attraktiv och framför allt ergonomisk utformning vara av stor betydelse, särskilt när det gäller skrivbords- eller driftskåp. Ett annat mycket vanligt krav är att det ska finnas stora och plana ytor på höljet för att placera lämpliga membrantangentbord, bildskärmar eller andra driftskomponenter. Oavsett vilken lösning du föredrar, så arbetar vi gärna tillsammans fram den optimala lösningen för din tillämpning.

Gehäuse und Konsolen für die Mess- und Regeltechnik.
Die Gebäudetechnik benötigt Wandgehäuse zur Steuerung von Heizungsanlagen.
Zählerschrank-Gehäuse für die Mess- und Regeltechnik

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN MÄT- OCH REGLERTEKNIK

  • Insamling av data och mätvärden och tillhörande mobil överföring
  • Datalogger för fukt, tryck, temperatur och elektriska parametrar.
  • Sensorer och optoelektronik (t.ex. kontroll- och larmanordningar).
  • Kontrollmoduler för utomhusinstallationer
  • Industri 4.0
  • Smart Factory
  • Handhållna enheter för kontroll- och visualiseringsuppgifter
Schaltschrank für die Regelungstechnik und Steuerungstechnik, als Zählerschrank.

OPTIMERAD INTERIÖR FÖR INDIVIDUELL MONTERING AV KOMPONENTER

Oavsett om det rör sig om utrustning för mätning av vatten- och luftkvalitet, dataöverföring, strömförsörjning eller andra tillämpningar – spelar det specifika skyddet av elektroniska enheter och en mångsidig användbarhet en enorm roll. Standardkomponenter som finns på marknaden med motsvarande standardiserade monteringsalternativ (TS35-huvudskena, DIN-uttag etc.) används ofta för strömförsörjning, för kabeldragning eller för utvärdering av karakteristiska värden. Alla våra höljen gör det möjligt att ta emot sådana standardiserade komponenter med hjälp av monteringsskenor, monteringsplattor eller befintliga monteringskupoler. Om du vill montera enskilda kretskort eller elektroniska komponenter kan vi också utarbeta skräddarsydda monteringsalternativ. Tveka inte att kontakta våra ingenjörer.

ANVÄNDARVÄNLIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

BOXEXPERT kapslingssystem är okomplicerade och lätta att använda tack vare sin konstruktion. BOXEXPERT står för högsta kvalitet. Modern produktionsteknik i kombination med våra strikta kvalitetskontroller garanterar en tillförlitlig och homogen produktkvalitet.

Gehäuse für Steuerungen von Maschinen erhalten Sie bei BOXEXPERT!
Pultgehäuse für Steuerungsbauer mit Display

VAD BETYDER MSR OCH VILKA UPPGIFTER INGÅR?

M = Metrologi

Metrologins uppgift är att samla in information om ett verkligt uppmätt objekt (uppmätt process, uppmätt avstånd). I detta syfte handlar metrologi om anordningar och metoder för att mäta elektriska och icke-elektriska storheter som elektrisk ström eller spänning, längd, massa, kraft, tryck, pH-värde, temperatur eller tid. Den kontinuerligt uppmätta variabeln är vanligen en elektrisk signal och förs till ytterligare signalbehandling, särskilt för att utvärdera uppmätta värden och för styrning eller reglering.

S = Kontrollteknik

Kontrollteknikens uppgift är att genomföra vissa processer i ett kontrollobjekt (kontrollerad process, kontrollväg). Den binära styrteknik som dominerar i tekniken bygger på binära mätsignaler (som eventuellt genereras av tröskelbrytare). Som ett resultat av logisk informationsbehandling (AND, OR, NOT, minne, räknare, tidselement osv.) av de binära mätsignalerna i ett kontrollprogram styrs motsvarande ställdon (s.k. ställdon) binärt för att påverka processvariablerna.

R = Kontrollteknik

Reglerteknikens uppgift är att säkerställa processstabilisering eller processkontroll i ett kontrollobjekt (kontrollerad process, kontrollerat system) som i stort sett är oberoende av störningsvariabler. Regleringen kännetecknas av en återkoppling av den påverkade variabeln (kallad kontrollerad variabel eller verkligt värde), så att det alltid finns en struktur med en sluten regleringsslinga. Det faktiska värdet av den påverkade variabeln bestäms med hjälp av mättekniken och jämförs med ett specificerat referensvärde (målvärde).

Tillbehör och anpassning

Förutom de olika kapslingsserierna erbjuder BOXEXPERT helhetslösningar, t.ex. förmonterade och maskinbearbetade kapslingar, kabelgenomföringar och kabelgenomföringar för olika användningsområden. Även när det gäller automationstillämpningar som KNX-system, eller när det gäller EMC-kritiska tillämpningar, ger vår utbildade och kunniga personal dig omfattande och kompetenta råd.
BOXEXPERT SUPPORT

Har du frågor?

Vår personal kan nås via chatt eller via kontoblanketten och svarar gärna på dina frågor.

SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS

Name(Obligatoriskt)

KONTAKTINFORMATION

BOXEXPERT.DE
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

040 53 80 92 255
040 53 80 92 86

Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.